Dr. Michael O’ Smith

Hvordan opleves behandlingen?

Da vi er alle forskellige, og derfor også har forskellige oplevelser og indtryk af behandlingen, er her er nogle indtryk af, hvordan det kan være:


 • De fleste føle sig afslappede, og flere falder i søvn. Nogle kan mærke varme-, eller kuldefornemmelser, eller snurren i øret, eller på dele af kroppen, - som alt sammen er helt normale reaktioner.
 • Mange oplever også en umiddelbar stresslindring, og et dejligt velbefindende.
 • Effekten af NADA-behandlingen, holder som regel, mindst 24 timer, og efter nogle behandlinger vil den afslappende virkning aftræde lidt, - som er tegn på, at NADAbehandlingen virker!
 • Behandlingen, kan nogle gange aktivere dine følelser, som er en ganske helt naturlig del, af behandlingen, der også bliver kaldt; ”Recovery-processen", og på dansk kan oversættes til en “Genoprettelses-proces”.

ET NADA FORLØB, kan

med fordel bl.a afhjælpe:


    •    Alkohol

    •    Nikotin

    •    Søvnproblmer

    •    Medicinafhængighed

    •    Ludomani

    •    Depression

    •    Angst

    •    Spiseforstyrelser

    •    ADHD - (Voksne)

    •    Stress (PTSD)


Endvidere øges effekten af NADA-behandlingen 

betydeligt, når den kombineres med andre 

selvudviklings-processer, såsom f.eks: 

Afslappende Massage, Hypnose og Reiki behandlinger. 

Dette giver dig ro, og indre balance, samt overskud og 

gode muligheder for en styrket livskvalitet.

Yin

Yang

DE 5 NADA PUNKTER & DERES 

VIGTIGSTE FUNKTIONER


Sympatikus:

 • Sindsro
 • Omsorg og næring, også intellektuelt
 • Styrker Nyren og regulerer stress
 • Regulerer det sympatiske nervesystem
 • Abstinensbehandling og afhængighed


Shen Men:

 • Personlig og spirituel udvikling
 • Tænke klart og holde fokus
 • Øger sociale kompetencer og relationer
 • Tålmodighed
 • Regulering af angst, stress og søvnmønster
 • Sårbarhed og grænser
 • Åbenhed og relationer


Nyren:

 • Viljestyrke
 • Intuition
 • Visdom
 • Håndtering af stress og dødsangst
 • Dæmper stress smerter og abstinenser


Lunge:

 • Taknemmelighed
 • Intuition
 • Mod og evne til, at give slip, og komme videre
 • Begynder og afslutter processer
 • Tilfredshed
 • Sorg og tab
 • Abstinensbehandling


Lever:

 • Accept
 • Dynamik
 • Planlægning
 • Fantasi
 • Vredehåndtering og regulering af muskelfunktion
 • Abstinensbehandling og afgiftning
 • Forebygger angst, søvnproblemer, depression og psykoser

GODE RÅD OG ANBEFALINGER

 • Vær så vidt mulig mæt ved behandling, da effekten derved er større. Spis dog ikke et meget stort måltid lige inden. - Du kan dog godt modtage behandling, selvom du ikke opfylder dette.
 • Drik te, gerne NADA-te, som jeg serverer til alle behandlingerne.
 • Gå på toilettet lige inden en behandling.
 • Fortæl, hvis der skal tages særlige hensyn (tidligere utryghed el.lign.)
 • Rens, og klargør dine ører til behandlingen (du får udleveret en sprit- serviet)
 • Sørg for, at det er let at komme til dine ører.
 • Fortæl, hvis du oplever ubehag, svimmelhed, ømhed el.lign. undervejs.
 • Skulle en nål falde ud, saml den op og put den i nålebeholderen, som jeg giver dig.
 • Drik NADA-te, da den styrker dig, og din NADA-proces med, at forbedre din søvn, og med, at finde ro til, at opnå en afslappet tilstand. 
 • Tag derfor gerne en kop NADA-te, som kan købes hos: Wendy & co. på wendyco.dk

ALLE KAN TÅLE NADA-behandlinger

 • Nada-behandlinger har kun gode og positive indvirkninger, også selvom du rmåske er på medicinsk behandling.
 • Nada-behandlingen et godt supplement, til en “hoved-behandlingsform”, hvor den giver den samlede behandling et boost, i den “rigtige retning”.
 • NADA fungerer bl.a. rigtig godt, sammen med en Coaching-, Hypnose-, Reiki-,Massage- , eller anden psykoterapeutisk behandling.
 • Nada-behandlinger kan gives hver dag, og kan ikke overdoseres. Metoden er effektivt ved akut behov, og kan derfor med stor fordel, fortsætte behandlingen, efter den akutte fase.
 • For optimal, og vedvarende virkning, kræves der flere efter-hinanden-følgendebehandlinger, og jo hyppigere og jo bedre, da effekten derved højnes, og du derved styrkes.
 • Nada-behandlinger er ligeledes velegnet til forebyggelse ved evt tilbagefald, ved f.eks. rygestop. - Også i det hele taget, er jævnlige NADA-behandlinger med til, at tilføre dig en kærlig og god vedligeholdelsesform, så både din krop og dit sind, er i smuk balance.

NADA METODEN, og Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) i hovedtræk. 


    •     Styrkelse af Nyren er en grundlæggende forudsætning for udvikling.

    •    NADA er i sin natur en Nyre-terapi,  og styrker Nyren. 

    •    NADA styrker Yin specielt i Nyren, og sekundært i Hjertet (psyken).

    •    NADA balancerer krop og psyke (himmel og jord) ego og selvet. 

    •    Yin holder Yang i ro, og kontrollerer dermed angst, søvn, tankemylder og vrede m.m. 

    •    NADA-metoden er især velegnet til de dårligst fungerende klienter, og Metoden kan bruges til psykotiske mennesker. 

    •    NADA styrker kroppens grundlæggende energiressourcer. 

    •    NADA harmoniserer alle organer i kroppen (fysisk og psykisk). 

    •    NADA nærer også Lever Yin (dæmpe aggressioner psykoser).

OP

FORMER FOR BEHANDLING

Selve NADA-behandlingen, består af 5 punkter i begge ører:

Sympatikus, Shen-Men, nyre, lunger og lever.


Endvidere er der mulighed for efterbehandling med kugle-plastre, som kan sidde i op til 2 uger. 


En  NADA-behandling varer ca 1 time, hvoraf de 45 minutter, er i behageligt selvskab, 

i ro og mag med dig selv.


Pris pr behandling, incl. Nada-te: kr. 150,-


Som et ekstra tilbud, kan der hos os, foretages behandling med Supplerende 

akupunktur-punkter. - Disse punkter, er ikke, en del af NADA-programmet, men kan 

anvendes, hvor der er behov for en særlig supplerende virkning. Det er et supplement, til den 

originale NADA-behandling, og benyttes derfor kun i akutte situationer. Disse punkter, har 

hver især kvaliteter, der kan styrke og støtte behandlingen på fire forskellige områder: 

- Fokus på tanker, - Kontrollere angst, - Dæmpe fysisk stress, - Hjælpe personen i 

proces, og envidere mod muskelspændinger, ADHD, Depression, Absitnenser

samt roligere og bedre søvn.

Anvendelse og brug af disse supplerende akupunkturpunkter, er optil mig, og i samråd med

modtageren af NADA-behandlingen.Individuelle NADA-behandling(er)

Det er endvidere muligt i vor praksis, at kombinere NADA-behandlingerne, sammen 

med; NLP & Hypnoterapi, Reiki- og Fysiurgiske & Healings Massage behandlinger.


Du er velkommen til, at kontakte mig ang. yderligere spørgsmål, på telefon eller mail.


Du kan også læse nyheder om NADA, på: nada-Danmark.dk

Copyright © SPIRITU.dk 2008-2022  All rights Reserved

SPIRITU.dk

 •  SPIRITUEL BEHANDLER- & KUNSTPORTAL

v/ Jan Christiansen, Certificeret Master-terapeut & Behandler  -  Kunstmaler og grafisk tegner  -  Kontakt: +45 21 29 39 24 &  mail: post@spiritu.dk

v/ Jan Christiansen, Certificeret Master-terapeut & Behandler  -  Kunstmaler og grafisk tegner  -  Kontakt: 21 29 39 24  &  mail

 NADA - Øreakupunktur

NADA’ens HISTORIE - Kort

Dr. Michael O’ Smith, har forsket i L.H.Wen's opdagelse af "Lunge-punktets" virkning, som nu er ét, af de fem Nada-punker, Michael Smith, fandt yderst interessant. - Dr. Michael O’ Smith, begyndte i 1974, i Bronx N.Y., med elektro-øreakupunktur for abstinensbehandling, og pga strømsvigt samme år, 

oprindende den nuværende Nada protokol, hvor effekten efterfølgende, blev 

øget med optil 3 gange større effekt, end med elektro-akupunkturen. 

Endvidere observerede han en større stimuli af indre ro, bedre søvn, mindre 

angst, og større indre og ydre harmoni.

øreakupunktur behandlinger

SÅDAN FOREGÅR en typisk NADA-behandling hos SPIRITU.dk

 • Hvis du inden behandlingen ønsker, at spørge ind til metoden eller fortælle mere om din baggrund for behandlingen, taler vi om det inden selve behandlingen - De efterfølgende gange vil jeg spørge ind til, 

hvordan du har haft det siden sidst.

 • NADA-behandlingen består af 3 – 5 nåle i hvert øre, og evt. supplerende nåle. Nålene er tynde og sterile engangsnåle.
 • Nålene sidder som udgangspunkt, i øret i 45 min, og du bør derfor slappe for, at opnå fuld effekt.
 • Efter ca. 45 min. tager jeg nålene ud. Der sker intet ved, at nålene evt. “kommer til”, at sidder lidt længere tid. Det kan forekomme, at en enkelt af nålene måske falder ud.
 • Efterfølgende har du mulighed for, at få sat magnet-kugler i ørene, for at effektivisere processen, som efterfølgende kan sidde, i op til 2 uger.