SPIRITU.dk

  • SPIRITUEL BEHANDLER- & KUNSTPORTAL

v/ Jan Christiansen, Certificeret Master-terapeut & Behandler  -  Kunstmaler og grafisk tegner  -  Kontakt: +45 21 29 39 24 &  mail: post@spiritu.dk

v/ Jan Christiansen, Certificeret Master-terapeut & Behandler  -  Kunstmaler og grafisk tegner  -  Kontakt: 21 29 39 24  &  mail

 Foto-Grafiske-Billeder

Foto-Grafiske Billeder

Grafiske værker - ved brug af Computer 20x30 cm

13. ENGEL 1  (kr.350)

14. ENGEL 2  (kr.350)

20. LIFECYCLUS  (kr.350)

22. THE HEART OF TRUTHl (kr.350)

Copyright © SPIRITU.dk 2008-2023  All rights Reserved